Prisijungti
Priminti slaptažodį
Lietuvių

LSNR

Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmai

Tikslai ir uždaviniai

TIKSLAI:

 1. Rūmų nariams: sudaryti palankias sąlygas atsakingai profesinei veiklai (pripažinimas, įteisinimas, finansavimas, kvalifikacijos tobulinimas, bendradarbiavimas su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis institucijomis ir kt.).
 2. Visuomenei: a) užtikrinti SG ir NM paslaugų kokybę ir saugumą (patikrintos metodikos, veiklos licenzijavimas, sertifikavimas ir kt.); b) Šviesti visuomenę apie SG ir NM metodus ir metodikas, gyvenimo būdus, produktų vartojimą, siekiant išsaugoti ir palaikyti sveikatą, pagerinti gyvenimo kokybę.
 3. Sveikatos apsaugos sistemai: integruoti SG ir NM metodus ir metodikas į sveikatos priežiūros ir klinikinę praktiką.

UŽDAVINIAI:

 1. Suvienyti Lietuvos Respublikos sveikatinimo srityje veikiančius bei SG ir NM metodikas naudojančius asmenis.
 2. Rengti juridinius dokumentus, reglamentuojančius SG ir NM veiklą.
 3. Įgyvendinti SG ir NM metodikas naudojančių asmenų savivaldą ir savireguliaciją.
 4. Formuoti, reglamentuoti, klasifikuoti bei vertinti SG ir NM metodikas (aprašai, reikalavimai ir kt.).
 5. Prižiūrėti, kad Rūmų nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi SG ir NM profesinės etikos kodekso ir Rūmų statuto.
 6. Vykdyti profesinę ekspertinę (ir kontrolės) veiklą.
 7. Dalyvauti rengiant SG ir NM specialistus bei tobulinti jų kvalifikaciją, bendradarbiaujant su LR sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo ministerijomis, kitomis institucijomis (formalus ir neformalus mokymas ir švietimas).
 8. Bendradarbiauti su vyriausybinėmis institucijomis, formuoti šalies sveikatos strategiją, politiką ir kultūrą.
  Šviesti visuomenę, teikiant visuomenei informaciją apie SG ir NM sritis, populiarinant jos principus, diegiant sveikatos edukologijos principus šeimose, bendrojo ugdymo institucijose, universitetuose ir visuomenės tarpe, skatinant nevyriausybinių organizacijų pilietinį aktyvumą, dalyvaujant įvairiose programose SG ir NM klausimais.
 9. Vykdyti lobistinę veiklą, susijusią su Rūmų tikslų įgyvendinimu švietimo, sveikatos apsaugos, gamtos apsaugos, socialinės apsaugos srityse.
 10. Taip pat atstovauti Rūmams valdžios institucijose, t.y. LR Seime, jo komitetuose, LR Prezidento ir LR Vyriausybės darbo grupėse bei atitinkamose šalies bei užsienio vyriausybinėse ir nevyriausybinėse institucijose.
 11. Skatinti mokslinius tyrimus Lietuvoje SG ir NM srityse. Siekti integruoti SG ir NM sistemas ir metodus į esamą sveikatos apsaugos sistemą, papildant ją originaliomis, efektyviomis ir pigesnėmis sveikatos tausojimo, stiprinimo ir ugdymo priemonėmis.
 12. Sukurti profesines normas ir jas patvirtinti, organizuoti kvalifikacijos tobulinimą, nustatyti kvalifikacijos tobulinimo tvarką ir kontroliuoti jos laikymąsi.
 13. Viešinti Rūmų veiklą per žiniasklaidos ir kitas informavimo priemones. Organizuoti konferencijas, parodas, muges ir kitus renginius.
 14. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti SG ir NM praktikos licencijas, sustabdyti ir panaikinti šių licencijų galiojimą, panaikinti licencijų galiojimo sustabdymą, išduoti licencijos dublikatą, patikslinti licencijos rekvizitų duomenis.
 15. Teisės aktų nustatyta tvarka išduoti SG ir NM sertifikatus, sustabdyti ir panaikinti šių sertifikatų galiojimą, panaikinti sertifikatų galiojimo sustabdymą, išduoti sertifikato dublikatą, patikslinti sertifikato rekvizitų duomenis.
 16. Teisės aktų nustatyta tvarka registruoti informaciją apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečių laikinųjų SG ir NM praktikos paslaugų teikimą Lietuvoje.
 17. Teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų praktikos licencijų registro duomenų bazės dalį, skirtą SG ir NM praktikos licencijoms registruoti.
 18. Kartu su universitetais, kitomis aukštosiomis mokyklomis bei kolegijomis spręsti SG ir NM formalaus ir neformalaus mokymo klausimus.
 19. Spręsti SG ir NM specialistų neformalaus švietimo klausimus. Spręsti SG ir NM veiklos gerinimo klausimus.
  Teikti Sveikatos apsaugos ministerijai duomenis apie išduotas SG ir NM praktikos licencijas ar kitus su Rūmų veikla susijusius duomenis.
 20. Nustatyti Rūmų nario pažymėjimo formą.
 21. Nagrinėti skundus dėl SG ir NM profesinės veiklos ir profesinės etikos kodekso pažeidimo.
 22. Vykdyti kitus LR teisės aktais bei šiuo Statutu numatytus uždavinius.
Renginiai
Mokymai
2018 Rugsėjo
P A T K P Š S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
2018 Rugsėjo
P A T K P Š S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Remėjai

Draugai


© 2018 Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai