Prisijungti
Priminti slaptažodį
Lietuvių

LSNR

Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios (papildomos ir alternatyvios) medicinos rūmai

Narių teisės ir pareigos

TEISĖS:

1.1 Rūmų narys turi teises:
1.1.1. rinkti ir būti išrinktam į Rūmų valdymo organus;
1.1.2. balsuoti Rūmų statuto nustatyta tvarka, tik sumokėjus kasmetinį nario mokestį;
1.1.3. rekomenduoti naujus narius;
1.1.4. įgyti licenciją ir/ar sertifikatą savo srities profesinei veiklai;
1.1.5. dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose;
1.1.6. susipažinti su Rūmų dokumentais ir gauti informaciją apie Rūmų veiklą, Rūmų tarybos darbą ir jos nutarimus;
1.1.7. Rūmų tarybos patvirtinta tvarka teikti tarybai pasiūlymus, pareiškimus ir gauti atsakymus į juos;
1.1.8. apskųsti teismui Rūmų valdymo ir kitų organų sprendimus;
1.1.9. naudotis Rūmų teikiamomis paslaugomis;
1.1.10. dalyvauti Rūmų veikloje, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl Rūmų veiklos;
1.1.11.dalyvauti ruošiant ir vykdant Rūmų programas, projektus ir renginius;
1.1.12. išstoti iš Rūmų, apie tai pranešus raštiškai;
1.1.13. už nario veiklą valdymo organuose gauti atlyginimą.
1.1.14. kitas teises, numatytas teisės aktuose ir statute.

PAREIGOS:

2.1. Rūmų narys privalo:
2.1.1. laikytis Rūmų statuto ir profesinės etikos kodekso nuostatų;
2.1.2. dalyvauti visuotiniuose Rūmų narių susirinkimuose;
2.1.3. laiku mokėti nario mokesčius. Narystės mokesčius nustato Rūmų taryba atskira tvarka;
2.1.4. Rūmų narys, nesumokėjęs metinio nario mokesčio, automatiškai netenka balsavimo teisės. Rūmų nariui apmokėjus įsiskolinimą, balsavimo teisė atgaunama po pinigų gavimo datos;
2.1.5. vykdyti privalomus Rūmų valdymo ar kitų organų nurodymus;
2.1.6. teikti informaciją apie savo profesinę veiklą, kaip yra numatyta Rūmų statute ir kituose Rūmų dokumentuose;
2.1.7. vykdyti kitas pareigas, kurias nustato Rūmų statutas;
2.1.8. saugoti jam atskleistas Rūmų ir jo narių komercines bei kitas paslaptis;
2.1.9. vykdyti teisės aktais numatytas mokestines prievoles vyriausybės ir savivaldybių biudžetams;
2.1.10. Rūmų tarybai pareikalavus, per 15 dienų nuo raštiško pareikalavimo, pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad Rūmų narys faktiškai vykdo veiklą;
2.1.11. naudoti vardinį Rūmų nario antspaudą Rūmų tarybos nustatyta tvarka;
2.1.12. ne rečiau kaip vieną kartą per 5 metus pateikti savo kvalifikacijos tobulinimą liudijančius dokumentus Rūmų tarybos nustatyta tvarka;
2.1.13. neužsiimti veikla, kenkiančia Rūmų prestižui;
2.1.14. vykdyti kitas Rūmų statute ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas.

Renginiai
Mokymai
2018 Rugsėjo
P A T K P Š S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
2018 Rugsėjo
P A T K P Š S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Remėjai

Draugai


© 2018 Lietuvos sveikos gyvensenos ir natūralios medicinos rūmai